Xe nâng tải nặng

Xe nâng 12 – 13.5 tấn

Xe nâng 12 - 13.5 tấn
Tải trọng nâng / Tâm tải 12.000 kg / 600mm , 13.500 kg / 600mmĐộ cao nâng 3mĐộng cơ Diesel (100% sx tại Nhật) ISUZU

Xe nâng 14 – 16 tấn

Xe nâng 14 - 16 tấn
Tải trọng nâng / Tâm tải 14.000 kg / 600mm , 16.000 kg / 600mmĐộ cao nâng 3mĐộng cơ Diesel (100% sx tại Nhật) ISUZU

Xe nâng TCM 10 tấn

Xe nâng TCM  10 tấn
Tải trọng nâng / Tâm tải 10.000 kg / 600mm Độ cao nâng 3m Động cơ Diesel (100% sx tại Nhật) ISUZU 6BG1 Công suất