Xe nâng TOYOTA giữ vững vị trí số 1 về doanh thu năm thứ 11 liên tiếp, chiếm 20% thị phần xe nâng toàn cầu và không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ, điều này chứng tỏ sự tin tưởng của khách hàng với nhà sản xuất TICO và dịch vụ cung cấp bởi các nhà phân phối theo địa phương. TOYOTA FOKRLIFT VIỆT NAM là một trong 10 nhà phân phối xuất sắc nhất toàn cầu của TOYOTA năm 2012

Xe nâng TOYOTA – BT Chiếm 20% thị phần toàn cầu, tiếp tục là xe nâng bán chạy nhất thế giới

Xe nâng TOYOTA giữ vững vị trí số 1 về doanh thu năm thứ 11 liên tiếp,

chiếm 20% thị phần xe nâng toàn cầu và không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ, điều này chứng tỏ sự tin tưởng của khách hàng với nhà sản xuất TICO và dịch vụ cung cấp bởi các nhà phân phối theo địa phương.

TOYOTA FOKRLIFT VIỆT NAM là một trong 10 nhà phân phối xuất sắc nhất toàn cầu của TOYOTA năm 2012

 

Bảng xếp hạng các nhà cung cấp xe nâng trên thế giới

Bảng xếp hạng các nhà cung cấp xe nâng trên thế giớiBảng xếp hạng các nhà cung cấp xe nâng trên thế giới

Bảng xếp hạng các nhà cung cấp xe nâng lớn nhất thế giới

http://dhf-magazin.com/index.php?sfwi=201&sfcr=&sfci=120295&sfaction=0&sfframeid=#a120295