(HQ Online)- Sở Xây dựng Lạng Sơn vừa báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn về kết quả thẩm định nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu phụ Na Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, cần quy hoạch cửa khẩu phụ Na Hình để tạo thuận lợi thương mại.

Bãi sang tải hàng hóa cửa khẩu phụ Na Hình. Ảnh: H.Nụ.

Từ năm 2012, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn đã triển khai lực lượng, phối  hợp với các đơn vị chức năng tại cửa khẩu thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan tại địa bàn này, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, tăng thu cho ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm cho cư dân biên giới…

Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 9/2017, Đội Nghiệp vụ Hải quan Na Hình đã làm thủ tục hơn 9.700 lượt phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu với hơn 3.100 tờ khai, kim ngạch đạt 160,4 triệu USD (tăng khoảng 133% so với cùng kỳ 2016), số thu phí đạt  19 tỷ đồng, thu thuế xuất khẩu 115 triệu đồng.

Để phát huy những tiềm năng, thế mạnh trong bối cảnh thực hiện thông thương, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế khu vực cửa khẩu, tổ chức các khu chức năng đảm bảo yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững, có tính ổn định và tầm nhìn dài hạn tương xứng với phía nước bạn là những mục tiêu đúng đắn mà chính quyền Lạng Sơn đã và đang hướng tới bắt đầu từ việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cửa khẩu.

Được biết Đồ án quy hoạch chi tiết cửa khẩu phụ Na Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 692/QĐ-UBND ngày 15/4/2017 với quy mô diện tích 25 ha bao gồm các hạng mục công trình như: công trình quản lý cửa khẩu, bãi xe chờ hàng xuất khẩu, nhập khẩu; các công trình dịch vụ thương mại, văn phòng, văn phòng đại diện các công ty, cơ sở lắp ráp, đóng gói kho bãi. Tuy nhiên diện tích quy hoạch các bãi xe còn thiếu, chưa đáp ứng được phát triển của khu vực cửa khẩu.

Đối diện với cửa khẩu phụ Na Hình là cửa khẩu Kéo Ái, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng tây, Trung Quốc rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

 Mai Loan (Cục Hải quan Lạng Sơn)