Tôi đã thay đổi màu của xe nâng được sử dụng tại nhà máy.

Chúng tôi cũng có yêu cầu sắp xếp màu sắc như các dụng cụ được sử dụng tại nhà máy. Nếu bạn đang nghĩ đến sơn lại đừng ngần ngại tham khảo ý kiến ​​chúng tôi.