Xe nâng chạy xăng – gas

Xe nâng xăng gas 2.5 tấn

Xe nâng xăng gas 2.5 tấn
Tải trọng nâng / Tâm tải 2.500 kg / 500mmĐộ cao nâng 3000mmKích thước xe (dài x rộng x cao) co nia 2,941m x 1,070m

Xe nâng xăng gas 1.5 tấn

Xe nâng xăng gas 1.5 tấn
Tải trọng nâng / Tâm tải 1.500 kg / 500mmĐộ cao nâng 3000mmKích thước xe (dài x rộng x cao) co nia 2,941m x 1,070m

Xe nâng xăng gas 2 tấn

Xe nâng xăng gas 2 tấn
Tải trọng nâng / Tâm tải 2.000 kg / 500mmĐộ cao nâng 3000mmKích thước xe (dài x rộng x cao) co nia 2,941m x 1,070m

Xe nâng xăng gas 1 tấn

Xe nâng xăng gas 1 tấn
Tải trọng nâng / Tâm tải 1.000 kg / 500mmĐộ cao nâng 3000mmKích thước xe (dài x rộng x cao) co nia 2,941m x 1,070m